top of page
Image by Leone Venter

סרטוני וקבצי הדרכה

בחרו נושא ולחצו עליו כדי להגיע לתוכן הרלוונטי

פעולות בבקאופיס

לחצו על נושא כדי להגיע לתוכן שלו

יאללה מתחילים!

איך מתחברים לאייפד?

*התחברות למשתמש
*עליה וירידה משעון נוכחות
התחברת לאייפד
לקיחת הזמנה

פתיחת שולחן / הזמנה

*איך מוסיפים מנה
*איך עורכים מנה
*איך מוחקים מנה
*איך שולחים מנה להדפסה

חשבון ותשלום

*איך מדפיסים חשבון
*איך מחייבים שולחן
*איך מפצלים תשלום
חשבון ותשלום
פייר

שחזור הזמנה
שחזור חשבונית

*איך הופכים מנות לראשונות / שניות..
*איך משגרים פייר למטבח
*איך עובדים בצורה הכי יעילה
שחזור

ניהול מלאי

*איך חוסמים פריט שעומד לאזול /
אזל במלאי
*איך רואים את כל המנוהלי מלאי?
נהול מלאי

איך מעבירים פריטים שולחן?

*איך חוסמים פריט שעומד לאזול /
אזל במלאי
*איך רואים את כל המנוהלי מלאי?
העברת פריטים

הנחות

*ביצוע הנחה בתוך שולחן
*הנחה על פריט
*הנחה על חשבון מלא
הנחות
תשלום
bottom of page